ویدیوها

خانهویدیوها

برنامه ضربان با موضوع بالن معده با حضور دکتر بابایی- قسمت ۵

در این سری ویدیو ها که در پنج قسمت تهیه شده است. گفتگوی دکتر مهران بابایی را در برنامه تلویزیونی ضربان که از شبکه سلامت سیما پخش شده است را در مورد بالن معده مشاهده می فرمایید.

ویدیو:برنامه ضربان با موضوع بالن معده با حضور دکتر بابایی- قسمت ۴

در این سری ویدیو ها که در پنج قسمت تهیه شده است. گفتگوی دکتر مهران بابایی را در برنامه تلویزیونی ضربان که از شبکه سلامت سیما پخش شده است را در مورد بالن معده مشاهده می فرمایید.

برنامه ضربان با موضوع بالن معده با حضور دکتر بابایی- قسمت ۳

در این سری ویدیو ها که در پنج قسمت تهیه شده است. گفتگوی دکتر مهران بابایی را در برنامه تلویزیونی ضربان که از شبکه سلامت سیما پخش شده است را در مورد بالن معده مشاهده می فرمایید.

برنامه ضربان با موضوع بالن معده با حضور دکتر بابایی- قسمت۲

در این سری ویدیو ها که در پنج قسمت تهیه شده است. گفتگوی دکتر مهران بابایی را در برنامه تلویزیونی ضربان که از شبکه سلامت سیما پخش شده است را در مورد بالن معده مشاهده می فرمایید.

برنامه ضربان با موضوع بالن معده با حضور دکتر بابایی- قسمت۱

در این سری ویدیو ها که در پنج قسمت تهیه شده است. گفتگوی دکتر مهران بابایی را در برنامه تلویزیونی ضربان که از شبکه سلامت سیما پخش شده است را در مورد بالن معده مشاهده می فرمایید.
تماس با ما

مطب دکتر بابایی به آدرس جدید منتقل شد: تهران - خیابان گاندی جنوبی - کوچه دهم پلاک 3- طبقه اول