دکتر مهران بابایی

دکتر مهران بابایی فوق تخصص گوارش از دانشگاه تهران می باشد. ایشان مدرک تخصصی و دکترای عمومی خود را نیز از همین دانشگاه اخذ کرده است. این سایت، سایت تخصصی ایشان بوده و شامل بخش های زیر می باشد:

  • برنامه های رادیویی و تلویزیونی
  • مقالات
  • پاسخ به پرسش های کاربران

مقالات و راهنمایی ها

معده

کبد

روده

سایر

برنامه های تلویزیونی